هاست ربات تلگرام فرانسه

پلان 1

قیمت8,000تومان
ماهانه

1 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php
لوکیشن فرانسه

پلان 2

قیمت10,000تومان
ماهانه

2 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 3

قیمت12,000تومان
ماهانه

3 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 4

قیمت14,000تومان
ماهانه

4 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 5

قیمت16,000تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 6

قیمت18,000تومان
ماهانه

6 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 7

قیمت20,000تومان
ماهانه

7 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 8

قیمت22,000تومان
ماهانه

8 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 9

قیمت24,000تومان
ماهانه

9 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php

پلان 10

قیمت26,000تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا
قابلیت میدلاین
هارد SSD NVME
آخرین نسخه Cpanel
دسترسی CGI
سیستم عامل Cloud linux
وب سرور لایت اسپید
دارای آنتی شلر قوی
بک آپ گیری هفتگی/ماهانه
آپتایم ۹۹.۹۹ درصد
2 گیگ رم اختصاصی
گواهی SSL رایگان
قابلیت تنظیم ورژن php